Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget

Stypendia Wójta Gminy Gozdowo

4 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyło się wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo dla najlepszych uczniów. Stypendium otrzymują uczniowie najstarszych klas  którzy uzyskali średnią ocen w półroczu z obowiązkowych przedmiotów nauczania powyżej 5.0 . W tej edycji w Szkole Podstawowej w Lelicach były to dwie osoby.  czytaj dalej …

Zuchy i harcerze w Działdowie

W sobotę , 28 września  br., już po raz drugi,  zuchy i harcerze z Lelic uczestniczyli w uroczystościach religijno- patriotycznych w Działdowie.  czytaj dalej …

Spotkanie z policjantem w Szkole Podstawowej w Lelicach

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 24 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelicach uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji. czytaj dalej …

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World) to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. czytaj dalej …

„Przerwany marsz…” 80 rocznica agresji radzieckiej na Polskę

 

17 września 2019r. w naszej szkole oodbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele pokolenia Dzieci Wojny: pani Krystyna Kurach, pani Bronisława Mańkowska ,pani Adela Mróz, pani Zofia Wojciechowska,  pani Laurentyna Zgorzelska,  pan Stanisław Mróz. czytaj dalej …