Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Wizyta Biskupa Płockiego Mirosława Milewskiego w naszej szkole.

10 maja 2019 roku w ramach wizytacji kanonicznej w parafii Św. Stanisława B.M. w Bonisławiu w naszej szkole gościł Ekscelencja Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, który przybył w towarzystwie księdza proboszcza Franciszka Kucia. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.30.

              Wizyta tak szanownych Gości była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Nasi uczniowie w sposób wymowny i uroczysty przywitali dostojnego gościa o czym świadczyły słowa powitania i galowe stroje.

  Najpierw Pan Dyrektor Krzysztof Jóźwiak serdecznie przywitał gości, którzy byli obecni na spotkaniu tj. Księdza  Biskupa , Pana Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, Przewodniczącego Rady  Gminy Gozdowo Pana Dariusza Śmigielskiego, Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie Panią Bogumiłę Żurawską, Kierownika Klubu Dziecięcego Kubusiowy Raj Panią Monikę Spychałę, Rodziców.  Następnie Maciek z klasy II  i Wiktoria z klasy I  przywitali Gościa  pięknym wierszykiem i kwiatami. W imieniu rodziców słowa powitania skierowali Pan Stanisław Oziembło i Pani Aleksandra Korpulińska. Po serdecznym przywitaniu Pan Dyrektor przedstawił krótki rys historyczny naszej szkoły. Powiedział też o  sukcesach naszych uczniów i możliwościach rozwoju  jakie stwarza szkoła uczniom. Powiedział, że wsparcie jakie niesie rodzinie Kościół i Szkoła jest bardzo cenne i przynosi najlepsze efekty, gdy pomiędzy tymi podmiotami zachodzi ścisła współpraca.   W tym miejscu podziękował ks. Franciszkowi i pani katechetce za współpracę .

Po wystąpieniu Pana Dyrektora głos zabrał ks. Proboszcz, który wyraził wdzięczność za dzisiajsze spotkanie i codzienną wspólpracę ze szkołą.

Spotkanie wzbogaciły występy dzieci. Najpierw wystąpiły dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Leliczanie, które wykonały taniec. Następnie zaprezentowały się najmłodsze dzieci z Kubusiowego Raju, które wykonały taniec z kwiatami.

Uczniowie naszej szkoły w programie słowno- muzycznym  przybliżyły postać patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Programowi towarzyszyły słowa tego Wielkiego Polaka ” Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska”. Przy dźwiękach pięknej muzyki uczniowie wyrecytowali wiersze i myśli Kardynała o Ojczyźnie. Można było również wysłuchać pięknych piosenek, ale chyba jedna w sposób szczególny wywołała wzruszenie w sercach zebranych tj. Komańcza.  O powadze i atmosferze spotkania świadczyło również wzorowe zachowanie uczniów a przecież przekazywane treści były poważne i trudne do zrozumienia dla najmłodzszych.  Program zakończył układ taneczny z flagami wykonany przez uczennice z klasy III.

Po części artystycznej głos zabrał Pan Wójt , który podziękował księdzu Biskupowi za obecność w szkole i na terenie Gminy Gozdowo a także poprosił o  biskupie błogosławieństwo dla wszystkich zgromadzonych.

Następnie Ksiądz  Biskup skierował do zebranych słowa wsparcia wskazując na trud przekazywania wiedzy w dzisiejszym świecie. Dziękując za możliwość  spotkania się w naszej szkole podziękował  też Panu Dyrektorowi  oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom  przede wszystkim  za trud oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.  Udzielił  wszystkim pasterskiego błogosławieństwa i dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki szkolnej. Następnie  wspólnie z władzami gminy, dyrektorami  w asyście zuchów i harcerzy udał się pod pamiątkową tablicę, poświęconą patronowi szkoły  oraz  tablicę poświęconą Żołnierzom Wyklętym  przy kaplicy, gdzie harcerze złożyli kwiaty i znicze.

Wizyta upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze. Była dla wszystkich głębokim przeżyciem i pozostanie w pamięci jej uczestników.

Opracowanie :

Iwona Bogdańska

 

Comments are closed.