Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget

„Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne”…

Tajemnica Laureata …

„Aby coś zacząć… Trzeba w to najpierw uwierzyć… Wiara … stanowi fundamenty, które z biegiem czasu stają się jeszcze bardziej silne… Jeszcze bardziej stabilne… Być może w tym tkwi klucz do naukowego sukcesu … Najważniejsze jest to, aby dostrzec Talent… Umiejętnie Nim kierować i rozwijać…  Choć to bardzo odpowiedzialne zadanie – to nam nauczycielom nigdy nie wolno przestać szukać…” Tymi słowami trzy lata temu zakończyłam artykuł poświęcony sukcesowi uczennicom Publicznego Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Gozdowie.  Dlaczego od nich zaczynam … ?  Otóż, na mojej dydaktyczno – wychowawczej drodze pojawiła się Talent… Talent skrywany w murach Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego  w Lelicach. I choć nie było łatwo… Nasze naukowe drogi się zeszły…  I przyniosły nieoczekiwane efekty…  A 12 dzień marca 2019 roku okazał się wyjątkowym dniem dla naszej szkolnej społeczności.  Dotarły  do nas bowiem pomyślne  wieści z Warszawy.  Ów Talent – uczeń klasy VIII – Maciej Kiełbasa – został laureatem Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego .

A warto nadmienić, że laureatom kuratoryjnych konkursów przysługują szczególne uprawnienia. Są oni zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty, uzyskując z danej część egzaminacyjnej maksymalną liczbę punktów. Co więcej, mają oni otwartą drogę do wybranej przez siebie szkoły i otrzymują na świadectwie ocenę celującą z danego – konkursowego przedmiotu. Trud i wysiłek dwuletniej pracy odchodzi w zapomnienie wówczas, gdy widzi się jego sens… Wówczas, gdy trzyma się w dłoni tak wyjątkowe wyróżnienie jakim jest dyplom laureata…

Wyjątkowe, ponieważ kryje ono w sobie wiele tajemnic

Jedną z nich jest czas poświęcony przygotowaniom do poszczególnych etapów konkursu.

Czas…, który wiąże się z rezygnacją z wielu rzeczy… Zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela go prowadzącego. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie obu stron. Motywowanie i wspieranie.  Wyjaśnianie, tłumaczenie, wskazywanie oraz podpowiadanie…

Cierpliwość… to kolejna tajemnica… Bez niej nie byłaby możliwa wiara w sens podjętej pracy.

Potrzebny jest także upór płynący z przekonania, że praca nie pójdzie na marne. I nawet jeśli na tym etapie nie przyniesie upragnionego tytułu,  to przecież ofiarowała tak wiele na przyszłość… Zdobyta wiedza, umiejętności, nie odejdą ot tak wraz z zakończeniem konkursowych zmagań. Jej potężne pokłady zostaną, by służyć dalej… i wciąż … W innych szkolnych murach … Na kolejnych etapach uczniowskiej egzystencji…

Zwątpienie… – ono również się pojawia w trakcie realizowania konkretnych zagadnień… Nieoczekiwanie przychodzi moment rezygnacji… Przesilenia… Zaczyna się wkradać zwątpienie i niepewność… Bo nie wolno zapominać, że praca nad konkursem nie zapewnia taryfy ulgowej w innych obowiązkach naukowych, szkolnych a nawet rodzinnych. To najtrudniejszy moment – przezwyciężyć niemoc i powrócić na właściwe naukowe tory. Co pomaga?  Wsparcie innych … Rodziców… Kolegów… Nauczycieli.  Ciepłe słowa i miłe gesty potrafią przełamać naukowy impas. Świadomość wsparcia okazuje się niezwykle budująca. To taki rodzaj wiary w drugiego człowieka. To zaufanie w nim pokładane… Zaufanie,  które zobowiązuje…

Cel – to ostatnia z tajemnic … Uczeń musi wyznaczyć go sobie sam… To on w głębi siebie wie, dlaczego podejmuje się pracy nad konkursem… Z jakich pobudek to czyni… Co chce osiągnąć i do czego ma to go doprowadzić… Cel sam w sobie stanowi największe źródło siły niezbędnej do nauki.  Niesprawiedliwością byłoby pominięcie drogi wiodącej do realizacji tego celu. Drogi pełnej naukowych wyzwań, gramatycznych barier, intelektualnych potyczek,  pisarskich odkryć, okraszonych dniami ciszy, chwilami bezradności i skrywanych wzruszeń…  Dlatego tak istotna jest świadomość obranego celu ! Cel – nigdy nie pozwoli przestać walczyć… Potrafi zmobilizować i przysłowiowo postawić na nogi w najtrudniejszej chwili.

Literatura to magia… Magia słów… Uczuć… Doświadczeń… Nieodkryta …. Niewyczerpana… Tym cenniejszy fakt, że młode pokolenie nie rezygnuje z jej poznawania… Że ma odwagę i chęci do stawania z nią „w intelektualne szranki”.  Maciej i jego postawa są tego najznakomitszym dowodem …

Czy tylko tytuł ?

Tytuł laureata skrywa w sobie pasję do nauki, czas poświęcony na jej poszerzanie  oraz godziny przeznaczone na szlifowanie nabytych umiejętności… To także współpraca między uczniem a nauczycielem oparta na naukowym zaufaniu. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną – wyjątkową zależność, która powstaje w trakcie pracy nad danym konkursem. Zależność ta łączy nauczyciela z uczniem oraz ucznia z rodzicem. Ten rodzaj współpracy towarzyszy przygotowaniom do konkursowych zmagań i sprzyja osiąganiu wyznaczonych celów. Nauczyciel wskazuje, nie narzuca gotowych rozwiązań, słucha, podpowiada, nawet upomina i konstruktywnie formułuje naukowe ostrzeżenia znamion krytyki nabierających. Czyni tak właśnie jednak, aby uczciwie wiedzę przekazywać, aby wykształcić naukową niezależność podopiecznego. Za tym głosem właśnie podąża uczeń, który zawierzył swojemu nauczycielowi. Połączenie naukowych sił to początek. Sztuką jest mimo sztormów w tej współpracy wytrwać i nie rezygnować. Współpraca zdaje się przynosić efekty, które potrafią zaskoczyć wielu z nas… Kto wie, co przyniesie jeszcze nasza szkolna przyszłość?…

Opracowanie :

Katarzyna Chlebowska

Nauczyciel  języka polskiego

Comments are closed.