Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Zakończenie roku szkolnego.

W dniu 19 czerwca 2019r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 po raz pierwszy w ośmioklasowej zreformowanej szkole. Uroczystości poprzedziła msza św. odprawiona w Kaplicy w Lelicach przez ks. Franciszka Kucia.

Pan Dyrektor Krzysztof Jóźwiak serdecznie przywitał przybyłych uczniów, ich rodziców i zaproszonych gości i dokonał krótkiego podsumowania całego roku szkolnego z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty, który wypadł  bardzo dobrze.  Zwrócił uwagę na zaangażowanie rodziców i wsparcie organu prowadzącego w realizacji założonych celów i zadań oraz wyraził swoją wdzięczność.

Następnie głos zabrał Wójt gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, który życzył uczniom, nauczycielom i rodzicom  spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.

Po wystąpieniach nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły klasie VII i wręczenie nagród ósmoklasistom i  uczniom z pozostałych klas. Uczniowie klasy VIII otrzymali również świadectwa i zaświadczenia z wynikami egzaminu.

Ważnym punktem uroczystości były podziękowania skierowane przez Pana Dyrektora do rodziców, którzy szczególnie angażowali się w życie szkoły. Rodzice z poszczególnych klas otrzymali z rąk Pana Dyrektora pamiątkowe podziękowania wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

Szczególnym momentem uroczystości było podziękowanie za kilkunastoletnią współpracę księdzu kanonikowi Franciszkowi Kuciowi w związku z odejściem  na emeryturę. Pan Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną i rodzicami serdecznie podziękował księdzu za wspaniałą współpracę, życzył zasłużonego odpoczynku, zdrowia i realizacji marzeń .

Na końcu absolwenci przedstawili krótką część artystyczną zatytułowaną „W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce”.  Absolwenci wręczając kwiaty podziękowali Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, Panu Dyrektorowi  i wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły  a także rodzicom za wieloletnią troskę i pomoc podczas ich edukacji w szkole podstawowej. Uroczystość zakończyła się  wykonaniem przez ósmoklasistów piosenki „Szczęśliwej drogi” i pożegnaniem przez klasę VII.

Comments are closed.