Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. 80 rocznica wybuchu II wojny światowej.

2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. 

O godz. 9.00 ks. proboszcz Piotr Gątarek odprawił Mszę świętą w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej gdzie o godz. 10.00 odbyło  się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pan Dyrektor Krzysztof Jóźwiak serdecznie powitał zaproszonych gości:  Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Dariusza Śmigielskiego, Sierżanta Arkadiusza Kolczyńskiego przedstawiciela policji, Kierownika Kubusiowego Raju Panią Monikę Spychałę, Przedstawicieli Rady Rodziców Panią Joannę Mirecką i Aleksandrę Korpulińską, rodziców i uczniów naszej szkoły.

Słowa gorącego przywitania skierował do uczniów klasy I  najmłodszych dzieci z klas zerowych. Pan Dyrektor przekazał informację na temat prac  dokonanych w szkole w czasie wakacji, oferty edukacyjnej i dodatkowych zajęć, które będą prowadzone w szkole. Życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów, bezpiecznego i miłego pobytu w szkole. Pan dyrektor przypomniał także o obchodzonej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Prosił o zachownie w pamięci tych wydarzeń oraz oddanie hołdu wszystkim, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Następnie głos zabrał Pan Wójt, który przypomniał smutny moment naszej historii nawiązując do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniom, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny życzył wielu sukcesów.

Ksiądz Piotr Gątarek  jako nowy członek Rady Pedagogicznej zachęcał uczniów do tego, żeby z uśmiechem i radością przekraczali próg szkoły.

W drugiej części uroczystości Pan Dyrektor poprosił zebranych o wysłuchanie programu słowno- muzycznego nt. wybuchu II wojny światowej, przygotowanego w ramach akcji „Przerwany marsz….” która będzie kontynuowana na spotkaniu 17 września 2019r w szkole
z udziałem świadków wydarzeń  związanych z II wojną światową.

Zuchy i harcerze pod kierunkiem opiekunów p. Anny Mańkowskiej , p. Iwony Bogdańskiej i p. Sławomira Szałkuckiego przygotowali okolicznościowy program upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Recytatorzy przypomnieli, że
„WOJNA – niszczy i uśmierca
WOJNA – to łzy i cierpienie
WOJNA – czyni zamęt w ludzkich sercach
WOJNA – niesie zło, ból i nienawiść”.
W pięknych słowach poezji ,prozy  i piosenek przybliżyli zebranym charakter  tamtych dni i lat.   Obiecali, że „Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania”. Na zakończenie wszyscy zebrani uczcili pamięć Tych, którzy życie oddali dla Ojczyzny minutą ciszy.
1 września zuchy i harcerze program ten przedstawiły w kościele w Bonisławiu.

Pan Dyrektor podziękował uczniom za przygotowanie apelu i złożenie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci dnia 1 września.

Serdecznie dziękujemy dzieciom za poświęcenie wolnego czasu, zaangażowanie i piękne reprezentowanie szkoły i harcerstwa. Wyrazy wdzięczności kierujemy też, na ręce rodziców, którzy dowozili dzieci na próby i pomagali w wykonaniu dekoracji.

Opracowanie : Iwona Bogdańska

Comments are closed.