Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget

„Przerwany marsz…” 80 rocznica agresji radzieckiej na Polskę

 

17 września 2019r. w naszej szkole oodbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele pokolenia Dzieci Wojny: pani Krystyna Kurach, pani Bronisława Mańkowska ,pani Adela Mróz, pani Zofia Wojciechowska,  pani Laurentyna Zgorzelska,  pan Stanisław Mróz.

W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Śmigielski, Radna Gminy Gozdowo  Pani Agnieszka Mańkowska, ks. Piotr Gątarek, nauczyciele i uczniowie. Uroczystego powitania gości dokonał dyrektor szkoły Krzysztof Jóżwiak

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Przerwany marsz…”. Program ten jest próbą podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili  dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich  dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej. 80 lat temu ich marsz do szkoły został przerwny . Przekroczenie progu naszej szkoły i naszych klas  było symbolicznym dokończeniem przerwanej przed osiemdziesięciu laty ich  edukacji.

W rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę sama obecność  naocznych świadków tych okrutnych dla naszego narodu i całego świata wydarzeń wywołała atmosferę zadumy i refleksji.
Występ zuchów i harcerzy przybliżający ten  czas wojny wywołał ogromne wrażenie zarówno na przybyłych gościach, jak i naszych uczniach.  Występujący przypomnieli ważne momenty wojny: kampanię wrześniową, zsyłki na Syberię i Powstanie Warszawskie.
Nad przebiegiem części artystycznej czuwali .p. Anna Mańkowska, p. Iwona Bogdańska i pan Sławomir Szałkucki nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lelicach.

Słowa piosenki :„ My nie chcemy więcej wojny, chcemy żyć życiem spokojnym, jak długi i szeroki jest nasz świat, chcemy pokój stworzyć wszędzie, wojna niech legendą będzie, szczęście nasze niech okryje wojny ślad  z dawnych lat” poruszyła zarówno serca tych najstarszych , jak i najmłodszych.

Na koniec uroczystości wszyscy uczcili pamięć o poległych minutą ciszy. Po odśpiewaniu hymnu goście  i przedstawiciele klas udali się na wspólny ,słodki poczęstunek.

Następnym punktem uroczystości były spotkania w klasach. Zaproszeni goście opowiadali o czasach wojny, o ich życiu i znaczeniu pokoju. Były to żywe lekcje historii, w których aktywnie uczestniczyli nawet  najmniej cierpliwi uczniowie. Zadawali oni wiele pytań i słuchali z zainteresowaniem.

Pan dyrektor podziękował gościom za przybycie, a zuchy i harcerze wręczyli kwiaty i okolicznościowe upominki.

Z tego spotkania wyciągamy wnioski dla siebie. Doceniamy nasze szczęście życia w czasach pokoju. Czujemy odpowiedzialność jaka  spoczywa na nas w tworzeniu  przyszłości w pokoju dla następnych pokoleń. Nie możemy jednak zapomnieć o tych, którzy za rozpowszechnione zło zapłacili najwyższą cenę- swoje życie i o tych, którym dane było przetrwać, by  ostrzec  przyszłe pokolenia przed groźbą wojny. Chcielibyśmy takie chwile ocalić od zapomnienia.

Opracowanie :   Anna Mańkowska

Comments are closed.