Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Stypendia Wójta Gminy Gozdowo

4 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyło się wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo dla najlepszych uczniów. Stypendium otrzymują uczniowie najstarszych klas  którzy uzyskali średnią ocen w półroczu z obowiązkowych przedmiotów nauczania powyżej 5.0 . W tej edycji w Szkole Podstawowej w Lelicach były to dwie osoby. 

Wójt Gminy Gozdowo, Pan Dariusz Kalkowski uhonorował stypendiami dwoje uczniów klasy ósmej: Kingę Lewandowską i Wojciecha  Lemanowicza. Uczniowie Ci uzyskali  w klasyfikacji rocznej  wysoką średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych

– Kinga Lewandowska – średnia ocen – 5,21

– Wojciech Lemanowicz- średnia ocen – 5,07

Pan Wójt pogratulował stypendystom  wspaniałych wyników w nauce oraz życzył dalszych sukcesów. Rodzicom złożył wyrazy uznania za wkład pracy włożony w wychowanie swoich dzieci.

Stypendyści  podziękowali Panu Wójtowi za otrzymane stypendia. W dowód wdzięczności wręczyli  Panu Wójtowi, Panu Dyrektorowi i wychowawczyni  piękne kwiaty.

Po pamiątkowym zdjęciu nastąpiła część artystyczna przygotowana przez
p. Sławomira Szałkuckiego. Szkolny zespól wokalny dedykował swoje utwory wyróżnionym stypendystom i fundatorowi. Po zakończeniu uroczystości nagrodzeni, ich rodzice, Pan Wójt oraz Pan Dyrektor wspólnie udali się na słodki poczęstunek, uczniowską herbatkę z ciastkiem.

Opracowała: Joanna Kikolska

Comments are closed.