Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 11.10.2019r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. 

Cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej  akademii, którą  uświetnili swoją obecnością licznie przybyli goście: Wójt Gminy Gozdowo  Pan Dariusz Kalkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy  Panem Dariuszem  Śmigielskim, Skarbnikiem Gminy  Panią Lidią Siemiątkowską  i pracownikami  Referatu Oświaty:  Panią Anną Gronczewską, Panią Anną Lemanowicz i Panią Moniką Pawłowską. Niezmiernie miło było nam także gościć emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły, Pan Krzysztof Jóźwiak, gorąco powitał przybyłych gości, a następnie zwrócił się do wszystkich nauczycieli  z  serdecznym podziękowaniem  za codzienny wysiłek w trudnej i odpowiedzialnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za stałą troskę o dobro uczniów oraz  życzył  nauczycielom nieustającej pasji w kształtowaniu młodych charakterów, wielu sukcesów, radości i  satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym. Słowa podziękowań i życzeń skierował Pan Dyrektor także do pracowników obsługi i administracji, doceniając ich wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły.

Następnie głos zabrał Wójt  Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, który przedstawił informacje na temat przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych na terenie gminy, a następnie złożył wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły podziękowania za pracę w kształtowaniu umysłów i zachowań młodego pokolenia. Pan Wójt życzył cierpliwości, wytrwałości i energii w podejmowaniu codziennych wyzwań. W dowód uznania i podziękowania wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły zostali obdarowani kwiatami.

Zgodnie z tradycją, Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do przyznania nagród nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. W tym roku jedna osoba została wyróżniona Nagrodą Wójta , cztery osoby –  Nagrodą Dyrektora.

W kolejnej części uroczystości, w imieniu rodziców wystąpili przedstawiciele  Rady Rodziców: Pan Stanisław Oziembło i Pani Anna Zimnawoda. Kierując do nauczycieli słowa podziękowania za trud wkładany każdego dnia w nauczanie i wychowanie dzieci, przekazali życzenia zadowolenia z pracy i uczniów oraz pomyślności w życiu osobistym.  Panu Dyrektorowi wręczony został piękny bukiet kwiatów.

Nie zabrakło również miłych i ciepłych słów od uczniów, w imieniu których, z życzeniami, kwiatami i przygotowanymi  przez harcerzy upominkami, wystąpili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Wyrazem wdzięczności  dla nauczycieli był okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy trzeciej, którzy serdeczne życzenia zaprezentowali w formie wierszyków i piosenek.

„Dzisiaj z serca Wam życzymy jasnych dni, pełnych radości.                                                                           

Niech Was troski omijają , a na twarzach uśmiech gości …” –  wyśpiewali życzenia mali artyści.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor, w imieniu rodziców i własnym, zaprosił gości, nauczycieli oraz  pracowników obsługi i administracji na słodki poczęstunek.

Opracowanie: Renata Skibińska

Comments are closed.