Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

W dniu 02.10. 2019 r. uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego w Sierpcu. Celem wycieczki było poznanie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, poznanie przebiegu procesu sądowego, oraz roli prawa w życiu obywatela.

Pani Ewa Jarzyńska – Prezes Sądu zaprosiła uczniów do jednej z sal rozpraw, gdzie zapoznała młodzież z przebiegiem rozprawy sądowej, wskazał miejsca zajmowane w czasie rozprawy przez sędziego, oskarżonego, adwokata, prokuratora  świadków,
W trakcie spotkania nasi uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda codzienna praca sędziego, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać sędzią, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce.

Pan prokurator Artur Janusz Sakierski  przytaczał różne sytuacje z sali sądowej dotyczące konkretnych przypadków łamania prawa przez nieletnich, przestrzegając przed konsekwencjami z jakimi należy się liczyć w przypadku łamania  prawa.

Pani Sędzia zwróciła uwagę na korzystanie z forów internetowych, tak modnych w dzisiejszej dobie, z korzystania których, wynikają często, zdawałoby się błahe przewinienia, a których konsekwencją jest sprawa sądowa lub nadzór kuratorski nieletnich. Uczniowie mieli możliwość odczucia powagi sprawy, zasiadając na ławie oskarżonych czy odpowiadania przy pulpicie dla świadków. Ogromną radość sprawiła możliwość siedzenia w fotelu sędziowskim. Duże wrażenie wywołała wizyta w celach dla osób oczekujących na proces, dowiezionych z aresztu.

Spotkania a właściwie lekcja dotycząca funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości  wywołała wśród uczniów duże zainteresowanie.

Opracowała: Joanna Kikolska

Comments are closed.