Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Akcja „ Szkoła Pamięta”

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach włączyli się w akcję ,,Szkoła pamięta’’, której celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele udali się i uporządkowali groby osób zasłużonych i cenionych w ich społeczności na cmentarzu parafialnym w Bonisławiu. Posprzątali bezimienne i opuszczone groby. Zorganizowali zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby. Zuchy, harcerze, wolontariusze, członkowie Samorządu Uczniowskiego  z naszej szkoły oraz przedstawiciele wszystkich klas zorganizowali wyjazd do miejsc pamięci, podczas którego odwiedzili GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA w BONISŁAWIU, POMNIK PAMIĘCI NARODOWEJ we wsi Lelice i POMNIK PAMIĘCI NARODOWEJ w Zbójnie. Udali się również na groby nauczycieli  z ich placówki, palili znicze, złożyli wiązanki kwiatów , wspominali osoby ważne dla wspólnoty szkolnej  i gminnej . Wychowawcy klas w czasie pogadanek podkreślili wagę pamięci o osobach zmarłych , mówili o konieczności zachowania  troski o tradycję i historię swojego narodu oraz o pamięci   o osobach,  które odeszły a wcześniej zapisały się  w swoim życiu czynami bohaterskimi dla naszej Ojczyzny , czy też zasługami dla społeczności lokalnej .Nad przebiegiem akcji w szkole czuwali dyrektor szkoły Krzysztof Jóźwiak, nauczyciele p. Iwona Bogdańska, p. Anna Mańkowska, p. Wioletta Lewandowska.

 Opracowanie: Krzysztof Jóźwiak, Wioletta Lewandowska

Comments are closed.