Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Otwarcie ścieżki ekologiczno- edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Lelicach

Dnia 30 października 2019r. przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach została otwarta ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.

Uroczystego otwarcia dokonali: Wójt Gminy Gozdowo- pan Dariusz Kalkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lelicach- pan Krzysztof Jóźwiak, pani Joanna Kikolska- nauczyciel biologii i chemii oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Obiekt składa się z alejki spacerowej wzbogaconej o posadzone drzewa. W ramach projektu ustawione zostały 23 tablice edukacyjne, których treść zawiera: opisy i fotografie gatunków posadzonych przy ścieżce drzew, informacje i fotografie o procesach zachodzących w przyrodzie oraz ochronie środowiska. Tablice zostały wykonane z naturalnych materiałów, głównie z drzewa, dzięki czemu wkomponowują się w otaczający teren.

Nowo zagospodarowany obszar nie stanowi jedynie atrakcji turystycznej. Jest to znakomite miejsce na lekcje przyrody dla dzieci i młodzieży, promujące walory bioróżnorodności. Poprzez zabawę dzieci będą łatwiej przyswajać wiedzę oraz zweryfikują poznany dotychczas  materiał.

Zaplanowano również przeprowadzenie warsztatów terenowych dla uczniów oraz wszystkich osób zainteresowanych, które poprowadzi osoba o wykształceniu przyrodniczym, posiadająca doświadczenie i kwalifikacje w tej dziedzinie. Spotkania dotyczyć będą poznawania gatunków drzew, ciekawostek biologicznych oraz odnawialnych źródeł energii. Obszar ten jest  również widocznym potwierdzeniem prężnie rozwijającego się regionu.  Jest to teren ogrodzony i dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska jest zadaniem dla nas wszystkich nie tylko na dziś, ale również na przyszłość, by młodym pokoleniom żyło się lepiej. Nowo powstały obiekt oraz warsztaty mają na celu zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na fakt, iż człowiek i przyroda stanowią jedność, dlatego należy dbać o środowisko, ograniczać jego zanieczyszczanie oraz starać się wprowadzać ekologiczne nawyki , przeciwdziałające biodegradacji.

Opracowanie: Krzysztof Jóźwiak, Jadwiga Czachorowska

Comments are closed.