Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Zalecenia w zakresie koronawirusa

Rodzicu!

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Drodzy Rodzice!

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Nauczyciele będą przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. Prosimy zatem o  zachęcenie dziecka do wykonania zadań zleconych przez Nauczycieli.

Szczególną prośbę kieruję do Rodziców uczniów, którzy przygotowują się do najważniejszego momentu dotychczasowej edukacji – egzaminu ósmoklasisty. Z uwagi na wyjątkową sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, proszę zachęćcie Państwo swoje dzieci do konstruktywnego wykorzystania czasu i poświęcenia go na powtórzenie materiału, syntezę wiedzy poprzez pracę indywidualną oraz wykonywanie zadań zleconych przez Nauczycieli.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lelicach Krzysztof Jóźwiak

Comments are closed.