Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Informacja dla rodziców i uczniów w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele  będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny (zakładka – praca domowa, zasób, wiadomości ) Kontakt online z uczniami będzie odbywał się za pomocą komunikatorów, portali społecznościowych. Kontynuujemy realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów wraz z ocenianiem wiedzy i umiejętności . Dostosowane będzie przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia a także będziemy zwracać uwagę na równomierne obciążanie uczniów materiałem lekcyjnym w poszczególnych dniach tygodnia.

W pracy nauczyciele będą korzystać z takich narzędzi jak poczta elektroniczna
platforma edukacyjna Epodreczniki.pl –wygenerowane hasła i loginy otrzymają uczniowie. Inne platformy rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej . Będziemy  korzystać z chmury internetowej udostępnianie materiałów do nauki
Narzędzia edukacyjne do nauki zdalnej wykorzystywane w pracy zdalnej przez nauczycieli : „ Padlet” „Canwa” Learnings Apps,  „ Classroom .” Hangoust ”  „ Khan Academy” „ Klasoteka.pl”   Quizlet”   „Scholaris”

  • Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową. W szczególnych przypadkach dany temat lekcji może być prowadzony przez kilka jednostek lekcyjnych.
  • W przypadku frekwencji będzie ona zaznaczana symbolem KO (w skrócie kształcenie na odległość), co nie będzie miało wpływu na frekwencję ucznia.
  • Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. W zakładce oceny będą wpisywane, przez okres kształcenia w opisie pojawi się informacja za co uczeń otrzymał ocenę (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, zadanie online itp.).
  • Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych przez niego ocenach   odbywać się będzie  za pomocą narzędzi dostępnych w  dzienniku  elektronicznym, telefonicznie, pocztą elektroniczną

Pozdrawiam wszystkich

Krzysztof Jóźwiak
Dyrektor  Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach

 

 

Comments are closed.