Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Szkole Podstawowej w Lelicach
w roku szkolnym 2019/2020

 

 12 listopada 2019r. wtorek
02 stycznia  2020r. piątek
03 stycznia 2020r. piątek
21 kwietnia  2020r. wtorek               – egzamin ósmoklasisty
22 kwietnia 2020r. środa                  – egzamin ósmoklasisty
23 kwietnia 2020r. piątek                  – egzamin ósmoklasisty
04 maja  2020r. czwartek
12 czerwca  2020r. piątek