Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Informacja dla rodziców i uczniów w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele  będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny (zakładka – praca domowa, zasób, wiadomości ) Kontakt online z uczniami będzie odbywał się za pomocą komunikatorów, portali społecznościowych. Kontynuujemy realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów wraz z ocenianiem wiedzy i umiejętności . Dostosowane będzie przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia a także będziemy zwracać uwagę na równomierne obciążanie uczniów materiałem lekcyjnym w poszczególnych dniach tygodnia.

W pracy nauczyciele będą korzystać z takich narzędzi jak poczta elektroniczna
platforma edukacyjna Epodreczniki.pl –wygenerowane hasła i loginy otrzymają uczniowie. Inne platformy rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej . Będziemy  korzystać z chmury internetowej udostępnianie materiałów do nauki
Narzędzia edukacyjne do nauki zdalnej wykorzystywane w pracy zdalnej przez nauczycieli : „ Padlet” „Canwa” Learnings Apps,  „ Classroom .” Hangoust ”  „ Khan Academy” „ Klasoteka.pl”   Quizlet”   „Scholaris”

  • Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową. W szczególnych przypadkach dany temat lekcji może być prowadzony przez kilka jednostek lekcyjnych.
  • W przypadku frekwencji będzie ona zaznaczana symbolem KO (w skrócie kształcenie na odległość), co nie będzie miało wpływu na frekwencję ucznia.
  • Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. W zakładce oceny będą wpisywane, przez okres kształcenia w opisie pojawi się informacja za co uczeń otrzymał ocenę (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, zadanie online itp.).
  • Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych przez niego ocenach   odbywać się będzie  za pomocą narzędzi dostępnych w  dzienniku  elektronicznym, telefonicznie, pocztą elektroniczną

Pozdrawiam wszystkich

Krzysztof Jóźwiak
Dyrektor  Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach

 

 

Informacja

Mając na uwadze zagrożenie związane z koronawirusem i wprowadzonymi rozwiązaniami mającymi powstrzymać jego rozprzestrzenianie się, funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Lelicach zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji. W związku z tym zwracamy się z apelem o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i apelujemy o załatwienie spraw za pomocą środków komunikacji na odległość tj. telefonicznie – sekretariat – 24/276 – 15 – 03

lub wiadomości email: szkola.lelice@gmail.com

Zalecenia w zakresie koronawirusa

Rodzicu!

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Drodzy Rodzice!

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Nauczyciele będą przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu. Prosimy zatem o  zachęcenie dziecka do wykonania zadań zleconych przez Nauczycieli.

Szczególną prośbę kieruję do Rodziców uczniów, którzy przygotowują się do najważniejszego momentu dotychczasowej edukacji – egzaminu ósmoklasisty. Z uwagi na wyjątkową sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, proszę zachęćcie Państwo swoje dzieci do konstruktywnego wykorzystania czasu i poświęcenia go na powtórzenie materiału, syntezę wiedzy poprzez pracę indywidualną oraz wykonywanie zadań zleconych przez Nauczycieli.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lelicach Krzysztof Jóźwiak

KONKURS BIBLIJNY

W dniu 11 marcu 2020r. w naszej szkole odbył się etap dekanalny konkursu biblijnego ,,Ewangelia wg. św. Marka’’. czytaj dalej …

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Szanowni Rodzice
W związku z podjęciem przez Ministra Edukacji Narodowej decyzji o zamknięciu szkół i przedszkoli w okresie
od 12 marca 2020r do 25 marca 2020r.
Informuję, że w czwartek 12 marca i piątek 13 marca w godzinach od 7:00 -15:00 szkoła realizuje jeszcze zajęcia opiekuńcze.
Jest to czas na zorganizowanie opieki dla uczniów
Od 16 marca 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Szkołą zostaje całkowicie zamknięta
Od dnia 12 marca 2020r. nie kursują autobusy szkolne

Prosimy Państwa o śledzenie informacji w e -dzienniku , poczcie elektronicznej na Facebooku, na stronie szkoły.

Pozdrawiam
Krzysztof Jóźwiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lelicach