Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej i drugiej realizowana jest innowacja pedagogiczna „PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”.

Jej autorkami są Iwona Bogdańska i Wioletta Lewandowska. Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie klas 1-2 Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w terminie od 15.09.2016r.  do 10.06.2018r.

 

CELE INNOWACJI

Cele ogólne

    -rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

    -rozwijanie wyobraźni i uwrażliwianie na piękno literatury,

    -kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe

W zakresie wiadomości i umiejętności:

    -podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci,

    -wzbogacanie słownictwa,

    -wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,

    -poznanie wybranych utworów literatury dziecięcej,

    -wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów,

    -kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej,

    -zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci, kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.

W zakresie postaw:

    -rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,

    -rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

    -wdrażanie do poszanowania książek,

    -zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką.