Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Question Box

„Question Box – wspieranie autonomii i rozwijanie świadomości językowej uczniów”

Innowacja pedagogiczna „Question Box – wspieranie autonomii i rozwijanie świadomości językowej uczniów” jest innowacją metodyczną , będzie obejmowała uczniów klas piątych i szóstych i będzie dotyczyła wybranych zajęć edukacyjnych w ramach podstawy programowej. Tytułowy Question Box to pudełko, które będzie zawierało wybrane przez uczniów słówka lub pytania (w zależności od przerabianej lekcji). Poza oczywistymi celami jakimi są powtórzenie słownictwa i struktur gramatycznych w innej, ciekawszej formie lub zachęcenie uczniów do mówienia w języku obcym, jest to forma wspierania autonomii uczniów. To uczniowie sami decydują jakie słówka warto zapamiętać i na jakie tematy warto rozmawiać na zajęciach na podstawie tego, co według nich, może im się przydać w realnym życiu. Daje im to poczucie, że są odpowiedzialni za proces uczenia się co wzmacnia motywację uczniów. Uczniowie rozwijają także swoją świadomość językową gdyż muszą stosować różne strategie językowe takie jak skojarzenia czy kompensacja. W końcu na kilka chwil uczniowie zamieniają się w nauczyciela i sami wybierają kolegów, którzy muszą odpowiedzieć na wylosowane pytanie.