Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

PRZYDATNE LINKI

facebook youtube

ZDOBYLIŚMY CERTYFIKATY

Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget Image Widget

Speak like a native

„Speak like a native – rozwijanie umiejętności komunikacji w prostych sytuacjach dnia codziennego”

Innowacja pedagogiczna „Speak like a native – rozwijanie umiejętności komunikacji w prostych sytuacjach dnia codziennego” jest innowacją metodyczną , będzie obejmowała uczniów klas czwartych. Głównym celem innowacji jest rozwijanie podstawowych sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie) uczniów i rozwijanie ich zainteresowań skupionych wokół języka angielskiego oraz uświadamianie uczniów, że język obcy i jego znajomość jest nieodzownym elementem współczesnego świata. Każde zajęcia języka angielskiego będą rozpoczynane różnorodnymi formami pracy z dialogiem gdyż komunikowanie się w prostych sytuacjach dnia codziennego jest głównym celem nauki każdego języka. Autentyczne jak i dostosowane do poziomu uczniów dialogi natomiast są odzwierciedleniem żywego, naturalnego języka, zawierają proste jak i bardziej skomplikowane struktury gramatyczne. Zawierają wiele powtórzeń dzięki czemu są łatwiej zapamiętywane. Prezentują wymowę, akcent i intonację w oryginalnym wydaniu.